تجربه‌ها

 

 

 

 

   تجربه‌های شاران    

             

   

رديف

نام پروژه

نوع پروژه

تاريخ

   

1

برنامه ریزی و عملیاتی سازی تهیه طرح های موضعی و موضوعی شهر تهران

مدیریت طرح

 1400

    2

طرح راهبردی پارک گردشگری ايران زمين واقع در جزيره زيبای كيش

گردشگری شهری

 1399

   

3

مطالعات امكان‌سنجی پروژه لرسانور (رامسر)

معماری

 1399

   

4

شناسايی و معرفی محدوده‌های هدف بازآفرينی و راهكارهای اجرايی مداخله در آنها (تهيه سند جامع بازآفرينی) شهر اردكان

مرمت/ بازآفرينی

 1397

   

5

طرح آماده‌سازی شهرک صنعتی بهارستان 2

برنامه‌ريزی شهری

 1397

   

6

طرح جامع ايستگاه‌ راه‌آهن كرمان

برنامه‌ريزی شهری

 1396

   

7

طرح جامع ايستگاه‌ راه‌آهن يزد

برنامه‌ريزی شهری  1396
   

8

طرح جامع ايستگاه راه‌آهن بافق

برنامه‌ريزی شهری  1396 
   

9

طرح جامع و راهبردی ايستگاه راه‌آهن كرج

برنامه‌ريزی شهری

 1396

   

10

طراحي شهری ميدان جمهوری كرج

طراحی شهری

 1394

   

11

طراحی شهری حوزه عمومی تپه مرادآب

طراحی شهری

 1394

   

12

 انجام خدمات شناسايی محله‌ها و محدوده‌های ناكارآمد هدف بازآفرينی شهری و راه‌كارهای اجرايی آن (در شهر ساوه)

مرمت/ بازآفرينی

 1394

   

13

 شيوه‌نامه تعيين محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری و راهكارهای اجرايی مداخله در آنها (بازنگری راهنمای شناسايی و مداخله در بافت‌های فرسوده)

مرمت/ بازآفرينی

 1393

   

14

تجديدنظر طرح جامع شهر اردكان

برنامه‌ريزی شهری

 1393

   

15

طرح ساماندهی تپه مرادآب كرج

مرمت/ بازآفرينی

 1393

   

16

طرح مجموعه شهری همدان

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

 1391

   

17

طرح مجموعه شهری اهواز

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

 1391

   

18

مطالعات و طراحی ارتقاء كيفی ميدان اختياريه

طراحی شهری

 1391

   

19

مطالعات طراحی و ارتقاء كيفی ميدان آزادی

طراحی شهری

 1390

   

20

مطالعات و طراحی در زمينه‌های بازسازی، ترميم و ساماندهی بازار تهران

طراحی شهری

 1390

   

21

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر ياسوج

مرمت/ بازآفرينی

 1390

   

22

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر كبودرآهنگ

مرمت/ بازآفرينی

 1390

   

23

نظارت عاليه و كارگاهی بازسازی، ترميم و ساماندهی بازار تهران

معماری

 1390

   

24

 ساماندهی معابر دارای عرض كمتر از 6 متر و طراحی شهری گذرهای ناهماهنگ با نظام تراکمی پهنه‌بندی طرح تفصيلی شهر تهران

طراحی شهری

 1389

   

25

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جديد حوراء

برنامه‌ريزی شهری

 1389

   

26

طرح اصلاح تقسيمات شهری تهران

برنامه‌ريزی شهری

 1388

   

27

طرح بهسازی بافت‌های فرسوده شهر كرج

مرمت/ بازآفرينی

 1388

   

28

مجموعه فرهنگی کوهستان

معماری

 1388

   

29

تهيه طرح تفصيلی شهر ميبد

برنامه‌ريزی شهری

 1387

   

30

طرح مجتمع تجاری ـ مسکونی اميردشت  

معماری

 1387

   

31

ساختمان اداری ـ تجاری خيابان وليعصر

معماری

 1387

   

32

پارکينگ طبقاتی غربی برج ميلاد

معماری

 1387

   

33

تعيين حريم و طراحی شهری بزرگراه چمران

طراحی شهری

 1386

   

 34

شناسايی بافت فرسوده شهر سبزوار

مرمت/ بازآفرينی

 1386

   

35

طرح ساختمان اداری تجاری خيابان ونک

معماری

 1386

   

36

مطالعات نوسازی زمين‌های ميدان ونک (فانفار و هتل ونک سابق)

معماری

 1386

   

37

طرح مركز فرهنگی - ورزشی بهشت مادران

معماری

 1386

   

38

طرح جامع ويژه شهر ماسوله

برنامه‌ريزی شهری

 1385

   

39

مطالعات امكان‌سنجی هتل بين‌المللی ملاصدرا

معماری

 1385

   

40

طراحی مرحله اول مجتمع توريستی پروما تهران

معماری

 1385

   

41

فن‌آوری‌های نوين اطلاعات و الگوی توسعه شهری (شهر شيشه‌ای)

برنامه‌ريزی شهری

 1383

   

42

مطالعات طرح كالبدی منطقه فارس

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

 1383

   

43

طرح واحدهای مسكونی انفرادی و تجاری در شهر بم

معماری

 1383

   

44

راهنمای شناسايی و مداخله در بافت‌های فرسوده

مرمت/ بازآفرينی

 1382

   

45

تهيه الگوی توسعه، طرح‌های تفصيلی و همكاری با شهرداری منطقه 3

برنامه‌ريزی شهری

 1382

   

46

انجام مطالعات شهرسازی و طراحی شهری جهت تجديد نظر در برنامه توسعه اراضی عباس‌آباد

طراحی شهری

 1382

   

47

مطالعات و طرح جامع ساماندهی مجموعه تاريخی تخت‌سليمان - تكاب

طراحی شهری

 1382

   

48

تهيه برنامه و طرح اجرايی مرمت و بهسازی محور تاريخی - فرهنگی كرمان (بازار کرمان)

مرمت/ بازآفرينی

 1382

   

49

تهيه برنامه و طرح اجرايی مرمت و بهسازی محور تاريخی - فرهنگی كرمان (طراحی شهری میدان ارگ)

مرمت/ بازآفرينی

 1382

   

50

تهيه برنامه و طرح اجرايی مرمت و بهسازی محور تاريخی - فرهنگی كرمان (طراحی شهری بازار قدمگاه)

مرمت/ بازآفرينی

 1382

   

51

مطالعات مراقبت بافت قديم كرمان

مرمت/ بازآفرينی

 1382

   

52

ساماندهی بافت‌های فرسوده شهر قم

مرمت/ بازآفرينی

 1382

   

53

انجام مطالعات طرح جامع توزيع تراكم و استقرار توده‌های ساختمانی كلانشهر تهران

برنامه‌ريزی شهری

 1381

   

54

طراحی شهری بلوار شهرزاد (مقطع صدف) منطقه 3 شهرداری تهران

طراحی شهری

 1381

   

55

انجام مطالعات و تهيه طرح ساختمان سفارت و كنسولگری جمهوری اسلامی ايران در كلمبو كشور سريلانكا

معماری

 1381

   

56

همكاری با شهرداری و بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 3

برنامه‌ريزی شهری

 1380

   

57

مطالعات ساختار تاريخی - فرهنگ «تهران-ری»

طراحی شهری

 1380

   

58

طراحی و اجرای ساختمان دفتر مركزی در تهران

معماری

 1380

   

59

مسابقه طراحی معماری مجموعه تجاری تفريحی و محوطه جنوبی برج ميلاد تهران

معماری

 1380

   

60

مطالعات نظام رمزگذاری مكان‌ها در برنامه‌ريزی و مديريت شهری

برنامه‌ريزی شهری

 1379

   

61

به‌هنگام‌سازی كاربری‌های خدماتی نقشه‌های پايه وضع موجود شهر تهران و تحليل‌های مورد نياز

برنامه‌ريزی شهری

 1379

   

62

تشويق شهروندان برای سهيم شدن در ارتقاء كيفيت محيط شهری

برنامه‌ريزی شهری

 1378

   

63

بازپيرائی نمای بانک‌ملی، بازسازی و مرمت نمای شمال غربی و بازمانده نمای جنوب شرقی ميدان حسن‌آباد

معماری

 1378

   

64

طراحی شهری خيابان فدائيان اسلام

طراحی شهری

 1376

   

65

طرح ساختاری ملاشيه اهواز

مرمت/ بازآفرينی

 1376

   

66

طرح باززنده‌سازی بافت مرکزی شهر لاهيجان

طراحی شهری

 1375

   

67

تهيه طرح گردشگاه دره درکه تهران

گردشگری شهری

 1375

   

68

تهيه طرح‌ ساماندهی روستاهای شهرستان ری

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

 1375

   

69

تهيه طرح‌ ساماندهی روستاهای شهرستان لار

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

 1375

   

70

تهيه طرح‌ ساماندهی روستاهای شهرستان داراب

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

 1375

   

71

مسابقه طراحی معماری سينما آزادی تهران

معماری

 1374

   

72

مسابقه طراحی معماری موزه سينمای تهران

معماری

 1374