طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جديد حوراء

1389

چه موضوعی

شهری با هویت ایرانی - اسلامی

چه کسی

وزارت مسکن و شهرسازی _ شركت مادر تخصصی عمران شهرهای جديد

چه جایی

ایران، همدان، حوراء

توسعه پایدار شهر حوراء

باتوجه به بستر شکل­‌گيری حوراء، ملاحظات زيست‌­محيطی مهم­ترين بعد مورد توجه توسعه پايدار است؛ به گونه‌­ای كه کمترين آسيب­ها در محيط طبيعی بروز کند، رشد شهر چنان کنترل شود که منابع طبيعی مجال بازپروری و ماندگاری پيدا کنند و بالاخره محيط ­زيستی سالم فراهم گردد. همان­‌گونه كه عملکرد يک­‌جانبه و محدود به حواشی مکان استقرار، اقتصاد طبيعی و يکدستی اهليت اجتماعی، پايداری شهر قديم در چارچوب بوم­‌گرايی فراهم می‌­نمود. جلوه اين نگرش را میتوان در تمكين ساختار شهر از بستر طبيعی خود و پرهيز از تقابل با آن، در جانمايی شريان­‌ها، مكان­‌يابی تأسيسات شهر، انتخاب گونه­‌های مختلف مسكن و چگونگی جهت­‌گيری آن­ها در مقابل باد و نور آفتاب مشاهده كرد. ايجاد ساختار اقتصادی قوی، پويا و انعطاف­‌پذير و استقلال هرچه بيشتر از پشتيبانی‌­های برون‌­زاد (بخش‌­های دولتی و عمومی) و تكيه بر توانمندی‌های پاگرفته و درون‌­زاد در كنار ايفای تقش پشتيبانی خدماتی از نظام توليد حوزه فراگير، پايداری شهر را برای ساليان متمادی تضمين می‌كند.
Image

طراحی بر اساس بوم­‌گرایی

طراحی نظام تراكمی براساس تركيبی از پر و خالی به  گونه‌­ای كه علاوه‌بر همنشينی محيط­‌های طبيعی و مصنوع، مسأله اشراف با توده­‌گذاری مناسب و متناسب با اقليم محدوده تحت كنترل باشد. استفاده از «رويكرد شهر كشاورزی» در قالب الگوی «چهارباغ» و رهايی قلمرو عمومی شهر از رفت‌­وآمد خودروها، اتصال مراكز محلات از طريق مسيرهای مستقل پياده و «قابل پياده­‌روی بودن» شهر، در كنار قرار گرفتن اماكن مذهبی در امتداد اين مسير به گونه­‌ای مسيری برای اجرای آيين­‌های مذهبی بدون اختلال در سواره‌راه­‌ها فراهم گردد. پايبندی به توان اكولوژيک زمين و اختلاط كاربری‌­ها در نظام كاربری زمين و تقسيمات شهری، دسترسی آسان و ارزان شهر، مؤيد طراحی مبتنی بر مبانی بوم­‌گرايی است.
طرح جامع شهر جديد «حوراء» در نزديكی شهر همدان با جمعيت ١٢۰ هزار نفر در افق طرح، به عنوان اولين نمونه شهرهای با الگوی ايرانی _ اسلامی، برنامه اسكان اجتماعی نوين است كه بازتاب‌­دهنده اصول شهرسازی سرزمين خود در زمان خود باشد.
Image