مجموعه فرهنگی کوهستان

1388

جه موضوعی

ملاحظات و انگار کلی طرح

چه کسی

بخش خصوصی

چه جایی

ایران، تهران، تهران

ملاحظات حقوقی طرح

ملاحظات حقوق شهری شامل:
  • گوشه‌­ای از بخش شمال شرقی زمين طرح در ماوراء خط تراز ١٨۰۰ قرار دارد. مطابق طرح توسعه تهران، احداث بنا در اين موقعيت از زمين طرح مجاز نمی‌باشد؛
  • مطابق طرح تفصيلی جديد تهران زمين طرح در پهنه G٣٢٣ (حفاظت ويژه) قرار دارد؛
  • بنابر توافق صاحب­کار کاربری برگزيده زمين طرح فرهنگی است که ملاحظات پهنه G٣٢٣ در طرح نوسازی آن منظور خواهد شد.
Image

ملاحظات فنی و مالی طرح

  • ملاحظات فني شامل:
       _ رعايت حداکثر ٣۰ درصد مساحت زمين و اختصاص مابقی آن به فضای باز؛
      _ در نظر گرفتن طبيعت بکر کوهستانی و پرجذبه زمين طرح و محيط بالادست آن. در ميان ويژگی‌های کالبدی _ فضايی زمين طرح دو عامل زير بيشترين تأثير را بر ريخت­‌بندی طرح نوسازی می‌گذارند:
          ١. تندی شيب زمين که سراشيبی عمومی شمال به جنوب را دارد، آفتاب‌­رو است، با ديدی مسلط به بافت شهری فرودست و دورنماهای کلانشهر تهران؛
          ٢. وجود گران­‌سنگ­‌های پراکنده و بيرون‌­زده از دل زمين که بسان مجموعه‌ای از تنديس‌­های سنگی، يک محيط تماشايی را پديد آورده‌­اند.
  • ملاحظات مالی (هزینه نوسازی):
      _ با توجه به صخره­‌ای بودن زمين طرح کاهش هزينه مربوط به عمليات خاکی معطوف به در نظر گرفتن نکات زير بوده است:
      _ محدود کردن خاکبرداری به پی­‌کنی­‌های الزامی سازه و ساختمان؛
      _ پرهيز از احداث پارکينگ در دل زمين و تأمين پارکينگ با الگوی طبقاتی و مکانيزه در روی زمين، ضمناً اين الگو به‌­واسطه بی­‌نيازی از رمپ و سطوح چرخش خودرو مخدوش شدن سيمای زمين را به حداقل ممکن می‌­رساند؛
     _ جانمايی پارکينگ در موقعيتی از زمين طرح که ضمن نياز به کمترين عمليات خاکی از مناسب‌­ترين دسترسی‌ها برخودار باشد.
با توجه به ملاحظات، انگار کلی طرح نوسازی به قرار زير تدوين می‌­شود:
  • حفظ سيمای طبيعی و پرجاذبه زمين؛
  • ايجاد سيمای معماری متمايز (از طريق شفافيت توده ساختمانی) با سيمای زمين؛
  • شکل­‌گيری  توده  بنا  متأثر  از  جاذبه­‌‌های زمين؛
  • ايجاد شفافيت (ديدرسی درون و بيرون و فضای درونی).
Image