مطالعات طرح جامع و راهبردی ايستگاه راه‌آهن كرج

1396

چه موضوعی

  • تغییر رویکرد عملکرد ایستگاه‌های راه‌آهن

  • توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی

  • شهرسازی ریل‌پایه

چه کسی

شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران

چه کسی

ایران، البرز، کرج

نقاط قوت و ضعف ایستگاه راه‌­آهن کرج

عواملی نظير حجم بالای انتقال بار از اين ايستگاه، برخورداری از پتانسيل بالا در جذب مسافر (به ويژه مسير حومه‌­ای) و نزديكی به تهران سبب گرديده تا اين ايستگاه به عنوان يكی از مهم­ترين ايستگاه‌­های تشكيلاتی كشور مطرح باشد. از سوی ديگر، علی‌رغم وجود نقاط قوتی نظير فراگيری ايستگاه در بخش جنوبی و داخل محدوده شهر، فاصله اندك از ايستگاه مترو شهيد سلطانی (مترو تهران كرج)، وجود اراضی مناسب توسعه و ... از ارتباط عملكردی و كالبدی چندان مناسبی با ساير بخش‌­های شهر برخوردار نبوده و به عنصری مزاحم و جدا افتاده در بافت شهری بدل گرديده است.

Image

مراحل مطالعات ایستگاه راه آهن کرج

پيچيدگی موضوع و تنوع در فعاليت­‌های جاری در ايستگاه راه‌آهن كرج سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در ٧ زمينه اصلی مطالعاتی شامل مطالعات زيست‌محیطی، معماری و شهرسازی، اقليمی و زمين‌شناسی، اقتصادی اجتماعی، ريلی، تأسيسات مكانيك و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع­‌بندی مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيک هر يک از زمينه­‌های مذكور پرداخته شد. در نهايت و در گام چهارم با تلفيق نتایج به دست آمده در مراحل پيشين و بهره‌گيری از تكينيک­‌ها و ابزارهای متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاری و تصويری ارائه گرديد.

هدف از تدوين طرح‌های جامع ايستگاهی با بهره‌گيری از رويكردهای نوين، فراهم نمودن شرايطی است كه از طريق آن محدوده ايستگاه‌های راه‌آهن از عنصری تك‌عملكردی، جداافتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهری به پديده‌ای پيچيده و چندبعدی بدل گردند كه علاوه‌بر ايفای نقش به‌عنوان يك گره حمل‌ونقلی، به مقصدی جذاب، سرزنده و همه شمول، يك مركز اقتصادی پويا و سرزنده و زيرساختی دوستدار محيط‌زيست  بدل گردد.
Image