Image

پیشینه

شاران از سال ١٣٧۴ با حدود ربع قرن پيشينه فعاليت حرفه‌ای، خدمات مشاوره و اجرايی پروژه‌های متعدد ملی و فراملی را انجام داده است. در ماوراء اين پيشينه، بنيانگذاران شاران بيش از چهار دهه كار كارشناسی و مديريت تهيه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و معماری دراندوخته دارند.
Image

معرفی شاران

شرکت مهندسین مشاور شاران با مالکیت تماماً خصوصی،‌ از سال ١٣٧۴ در زمينه تهيه طرح­‌های توسعه شهری و معماری مشغول به فعاليت است و تاکنون توانسته به پشتوانه تجربه اندوخته خود، از جايگاه مناسبی در حوزه خدمات و فعاليت برخوردار باشد. عمده فعاليت شاران دربخش شهرسازی (برنامه‌ها و طرح‌­های توسعه شهری و منطقه‌­ای) و معماری متمرکز بوده است و دراین راستا به‌مدد انتقاد از هر آنچه متداول است و دگراندیشی، توانسته در تهیه طرح‌­های یگانه‌ای مشارکت کند و به‌عنوان یکی از پيشگامان نوگرایی در امر توسعه شهری کشور مطرح شود.
شاران به پشتوانه پویش در فرآیند زیر، یک نهاد حرفه‌ای ممتاز را برساخته و تداوم مراقبت آن را مدنظر داشته است:
  • درس‌آموزی از تاریخ تغییر و تحول شهر ایرانی و معماری معاصر عناصر آن، شامل دست‌آوردهای شگفت‌انگیز شهر قدیمی (پیش از ١٣۰۰ خورشیدی) و دشواری‌های شهر معاصر (١٣۰۰ – ١۴۰۰ خورشیدی)؛
  • دنبال کردن دانش و چارچوب نظری توسعه شهری و معماری  به‌روز جهان، این تمهید راهگشای نوزایی در انواع برنامه‌ها و طرح‌ها بوده که البته به بهره‌گیری گسترده از نظام‌های نوین فن‌آوری اطلاعات رویکرد داشته است؛
  • تدبیر گشودن چشم‌انداز به تکوین شهر و معماری عصر جدید (پس از ١۴۰۰ خورشیدی) بر اساس آگاهی از اندوخته‌ها و یافته‌های مندرج در جستارهای تاریخی و به‌روز.
 

هدف اصلی شاران

افزایش کیفیت محیط‌زیست شهروند ایرانی است.
      بر این باور استراتژی‌های شاران در مسیر دستیابی به مفاهیم زیر تبین می‌شوند:
  • تاب‌آوری شهری در قبال رخدادهای بحران‌زا و بازگشت به شرایط پیش از رخداد
  • حفظ دست‌آوردهای بوم‌گرایی و توسعه آن
  • زیست‌پذیری شهر و ارتقاء کیفیت زندگی شهری
  • پایبندی به داشته‌ها و ارزش‌های سرزمین ایران با رویکرد به اصول جهانی توسعه پایدار
  • بهره‌گیری از آگاهی شهروند و مشارکت شهروندی، در امر توسعه شهر
  • گذران اوقات فراغت و تفرج، در شهرشاد و سرزنده
  • آسان‌سازی جابه‌جایی، توسعه مبتنی برحمل و نقل عمومی