خانه

مهندسین مشاور شاران دارای رتبه خدمات مشاوره درزمینه‌های «شهرسازی»، «معماری»، «ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی» از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. در این زمینه‌ها بواسطه تجربیاتی که در برنامه‌ریزی توسعه شهری، طراحی شهری، بهسازی و نوسازی‌بافت‌های شهری، مرمت و باززنده‌سازی میراث‌های فرهنگی ایران زمین، طراحی و اجرای بناهای نوساز اندوخته، به کسب مهارت‌هایی نایل آمده است.

شاران به اهمیت مسئولیتی که به‌دوش گرفته توجه دارد، حفظ حرمت حرفه‌ای و تکیه بر تلاش و کوشش همکاران خود را اصولی می‌شمارد و براین باور است که اندیشه‌سازی و رویکرد به کیفیت آنچه که برای بهره‌برداران و مخاطبان نهایی (شهروندان) تولید می‌کند، رمز ماندگاری، تداوم فعالیت و پیشرفت است.

شاران کندوکاو در شناختن آنچه که دیگران یافته‌اند، مشارکت در پژوهش ناشناخته‌ها و دستیابی به دانش روز را همواره دغدغه خاطر خود شمرده و به حضور حرفه‌ای در عرصه‌های بین‌المللی چشم دارد.

سهمی از تلاش حرفه‌ای شاران معطوف به اندیشه‌سازی و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و هدف‌گیری توسعه پایدار کلان‌شهر تهران بوده و خود را ملزم به تشریک مساعی با کلیه دست‌اندرکاران و مراجع ذیربط با این کار سترگ می‌داند.

شاران تاکنون مسیر پرفراز و نشیبی را پیموده و آینده‌ای ارتقاء یافته را متصور است و به عبور از آن و دست‌یابی به تعالی حرفه‌ای، ایمان دارد.