8 مزیت برتر دورکاری، 1399

مقاله پیش‌رو به ٨ مزیت کار از راه دور اشاره دارد که ده شرکت به‌نام و  دارای تجربه دورکاری بر سر آن وفاق دارند.
 دانلود

شیوه‌نامه دورکاری، ١٣٩٩

یک سیاست دورهمکاری می‌باید امکان نظارت بر کار روزانه کارکنان دورهمکار را تعیین کند تا از بهره‌وری مناسب اطمینان حاصل شود. مقاله پیش‌رو به ۵ گام مؤثر در تنظیم سیاست دورهمکاری اشاره دارد.
 دانلود

سرمایه‌گذاری مشترک، ١٣٩٩

سرمايه‌گذاری مشترک در میان مزايا و منافع بسیار زياد، به تجمیع منابع که كسب سود را با حداقل یا بدون سرمایه‌گذاری جدید به حداكثر می‌رساند، اشاره دارد. مقاله پیش‌رو به درک بیشتر این نوع روابط تجاری می‌پردازد.
 دانلود