مدیریت دانش (KM)، 1400

امروزه دانش نقش بسیار مهمی را در زندگی ایفا می‌کند و اوج یافتن نقش دانش و اهمیت یافتن ارزش منابع آن، سبب گردیده است که سازمان‌ ها برای بهبود کارایی، ارتقاء آگاهی و مهارت‌های نیروی کار از مدیریت دانش استفاده نمایند. این رویکرد که از اوایل دهه 90 میلادی قرن گذشته رونق یافت، نقطه عطفی برای تبدیل شدن حافظه‌های فردی به حافظه‌های جمعی و سازمانی می‌باشد. در کتابچه پیش‌رو به تعریف، اهمیت، انواع و جنبه‌های مختلف مدیریت دانش پرداخته شده است.
Image

مدیریت شهری و بازآفرینی شهری فرهنگ‌مبنا، مجله شهرداریها، 1398

تجربه‌های متعدد بهسازی و نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری در ایران و نیز بهره‌گیری از تجارب و ادبیات جهانی، سبب شده تا امروز جمع بزرگی از کنشگران در این حوزه با نگاهی فراتر و جامع‌تر، علاوه‌بر وجه کالبدی و فیزیکی شهر وجوه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن را نیز مدنظر قرار دهند. در این نگاه نو، از آنجا که انسان نقش کلیدی و محوری دارد، فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین مظاهر مدنی وابسته به انسان نیز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. ازاینرو رویکرد بازآفرینی فرهنگ‌مبنا امروزه یکی از مفاهیم مورد توجه متخصصان و مدیران شهری برای حل مسائل شهری و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن است. بدین‌جهت مقاله پیش‌رو به بررسی این رویکرد می‌پردازد.
 دانلود
Image

مبانی نظری توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)، 1397

کتابچه پیش‌رو بخشی از اندوخته‌های دانشی مهندسین مشاور شاران است که به‌دنبال دو تجربه حرفه‌ای ارزشمند حاصل ‌شده است. نخست: عضویت در کمیته منتخب تدوین سند «راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی» در دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال 1398، دوم: تهیه طرح‌های راهبردی اراضی راه‌آهن در چهارشهر کشور. کتابچه «مبانی نظری و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» با هدف به اشتراک‌گذاری دانش با سایر متخصصان و دانشجویان گرامی تهیه و تقدیم شده است.
Image

جنسیت: در قلب فرآیند بازآفرینی، مجله آبادی، 1397

در مناطق محروم، زنان بیشتر از مردان در فقر زندگی می‌کنند. زنان به‌طورکلی درآمد کمتری نسبت به مردان دارند. از سوی دیگر، در خیابان‌ها مردان بیشتر مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و در مدرسه پسرها وضعیت بدتری نسبت به دختران دارند؛ بنابراین، بدیهی است که محرومیت‌زدایی اجتماعی و بازآفرینی بدون توجه به مسائل جنسیتی انجام شدنی نیست، زیراکه مردان و زنان فقر را به صورت متفاوتی تجربه می‌کنند. موضوع جنسیت در قلب بارآفرینی شهری قرار می‌گیرد و طیف گسترده‌ای از خدمات، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت و جرم را دربرمی‌گیرد. تمامی این موارد اثرات متفاوتی بر مردان و زنان دارند، مقاله پیش‌رو به بررسی این مقوله می‌پردازد.
 
دانلود
Image

بازآفرینی شهری و توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی، مجله آبادی، 1397

امروزه توسعه پایدار دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه به‌دنبال بروز پیامدهای ناشی از توسعه لجام‌گسیخته چند دهه اخیر که حیات بشری را تا آستانه فروپاشی کشانده است، گواه بر این واقعیت دارد که ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی، مجموعه‌ای درهم‌تنیده است که توسعه منفک آنها از یکدیگر غیرقابل تصور و ناممکن است. در این میان، دو سند «شیوه‌نامه بازآفرینی شهری» و «راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» از جمله اسنادی هستند که به سبب سنخیت کامل با مقاصد توسعه پایدار، تأثیر مستقیم و به نسبت زودهنگام بر زندگی شهروندان و بالاخره برخورداری از جایگاه قانونی مناسب و همچنین تخصیص منابع مالی  به نسبت مناسب در مقایسه با سایر برنامه‌های توسعه شهری، بهترین فرصت برای به آزمون گذاردن اراده جمعی در دستیابی به ارتقای کیفیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشند...
 دانلود
Image

ناکارآمدی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری، مجله هفت‌شهر، 1397

به‌دنبال اثبات عدم سودمندی سه شاخص «ناپايداری»، «ريزدانگی» و «نفوذناپذيری» در تشخيص فرسودگی و اساسأ نامناسب بودن اين ديدگاه برای دستيابی به توسعه پايدار، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، رویکرد خود را از «بافت فرسوده» به «بافت ناکارآمد» با ضرورت اقدام در قالب «بازآفرینی» که ابعادی همه‌جانبه‌تر از «بهسازی و نوسازی» را شامل می‌شود، در جهت گذار از ناکارآمدی به کارآمدی تغییر داد. مقاله پیش‌رو به تغییر رویکرد مذکور و چالش‌های آن می‌پردازد.

 دانلود 
Image

بیانیه مهندسین مشاور شاران برای نهادهای صنفی و حرفه‌ای،١٣٩۶

به مناسبت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
 دانلود

نوسازی فرایند، نوسازی شهری ـ مجله منظر،1393

کشورهای درحال توسعه که به تقلید از کشورهای توسعه‌یافته به تکرار اشتباهات آنها دست زده و بدون توجه به بازنگری کشورهای توسعه‌یافته در تصمیمات قبلی خود که به جبران خطاهای گذشته پرداخته‌اند، پند نگرفته و همچنان درگیر کمیت‌ها بوده و با ایجاد شهرهای لجام‌گسیخته و به‌ویژه معابر فراخ و پرهزینه، منابعی را که می‌توانست به غایت مفید باشد را هدر داده‌اند. ازاینرو این کشورها بیش از کشورهای توسعه‌یافته و بیش از هر زمان به دشواری افتاده‌اند و ناگزیر با شتابی دوچندان باید خوساخته خویش را جبران کنند. بازتعریف مفهوم بهسازی و نوسازی با درنظرداشتن ملاحظات، می‌تواند دریچه نوینی به توسعه شهری بگشاید.
Image

راهنمای شناسایی و مداخله در بافت‌های فرسوده،‌ 1384

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – خرداد 1384

هم‌اکنون ایران در آغاز راه بس دراز توسعه نوین شهری قرار دارد. از اینرو به‌دنبال تلاش‌های پیگیرانه نیروهای متخصص و متعهد و مدیران همدل با ایشان در دهه اخیر، تدوین اسناد رسمی از جمله سند حاضر، گامی مغتنم و سودمند است. در تنظیم این سند تلاش گردیده ضمن پاسداشت دست‌آوردهای پیشین، ادبیاتی حرفه‌ای تدوین شود که درحد مقدور به نقطه نظرات نهادها و مراجع ذیربط رویکرد داشته و به تفاهم هرچه بیشتر نزدیک کند.
 دانلود

Image