مطالعات طرح جامع و راهبردی ايستگاه راه‌آهن كرج

١٣٩۶

چه موضوعی

  • تغییر رویکرد عملکرد ایستگاه‌های راه‌آهن

  • توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی

  • شهرسازی ریل‌پایه

چه کسی

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

چه کسی

ایران، البرز، کرج

نقاط قوت و ضعف ایستگاه راه‌­آهن کرج

عواملی نظير حجم بالای انتقال بار از اين ايستگاه، برخورداری از پتانسيل بالا در جذب مسافر (به ويژه مسير حومه‌­ای) و نزديكی به تهران سبب گرديده تا اين ايستگاه به عنوان يكی از مهم­ترين ايستگاه‌­های تشكيلاتی كشور مطرح باشد. از سوی ديگر، علی‌رغم وجود نقاط قوتی نظير فراگيری ايستگاه در بخش جنوبی و داخل محدوده شهر، فاصله اندک از ايستگاه مترو شهيد سلطانی (مترو تهران كرج)، وجود اراضی مناسب توسعه و ... از ارتباط عملكردی و كالبدی چندان مناسبی با ساير بخش‌­های شهر برخوردار نبوده و به عنصری مزاحم و جدا افتاده در بافت شهری بدل گرديده است.
Image

مراحل مطالعات ایستگاه راه آهن کرج

پيچيدگی موضوع و تنوع در فعاليت­‌های جاری در ايستگاه راه‌آهن كرج سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در ٧ زمينه اصلی مطالعاتی شامل مطالعات زيست‌محیطی، معماری و شهرسازی، اقليمی و زمين‌شناسی، اقتصادی اجتماعی، ريلی، تأسيسات مكانيک و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع­‌بندی مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيک هر يک از زمينه­‌های مذكور پرداخته شد. در نهايت و در گام چهارم با تلفيق نتایج به دست آمده در مراحل پيشين و بهره‌گيری از تكينيک­‌ها و ابزارهای متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاری و تصويری ارائه گرديد.
Image
هدف از تدوين طرح‌های جامع ايستگاهی با بهره‌گيری از رويكردهای نوين، فراهم نمودن شرايطی است كه از طريق آن محدوده ايستگاه‌های راه‌آهن از عنصری تک‌عملكردی، جداافتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهری به پديده‌ای پيچيده و چندبعدی بدل گردند كه علاوه‌بر ايفای نقش به عنوان يک گره حمل‌ونقلی، به مقصدی جذاب، سرزنده و همه شمول، يک مركز اقتصادی پويا و سرزنده و زيرساختی دوستدار محيط‌‌ زيست بدل گردد.