سخنرانی‌ها

 

 

 

 
 

 

  • نگرش‌های جدید در طرح‌های توسعه شهری با تأکید بر طرح تجربه جامع و تفصیلی اخیر تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1398

  

  • «شهرسازی مشارکت مبنا» (مشارکت شهروندان و توسعه محله‌ای)، تالار ایران‌زمین- شورای اسلامی شهر تهران، 1398

 

  • معیارهایی برای دانستن یا اقدام؟، گالری نظرگاه، 1398

 

  • برنامه زمان‌بندی كارگاه برنامه‌ريزی ارزش تهيه نقشه راه و برنامه عملياتی احداث 100 هزار واحد مسكونی در قالب بازآفرينی، شرکت بازآفرینی، 1398

 

  • نحوه اوليت‌بندی محله‌ها جهت بازآفرينی با تأكيد بر تأمين مسكن، شرکت بازآفرینی، 1397

 

  • زيست‌پذيری و شهرها- سياست‌های توسعه مسكن، مركز تحقيقات راه مسكن شهرسازی، 1397

 

  • جمع‌بندی نشست‌های دفتر چهاردهم و هم‌انديشی با حاضرين، عمران و بهسازی شهری ايران، 1396

 

  • شصت و چهارمين هم‌اندیشی پیرامون ویرایش نهایی شیوه نامه تعیین محدوده‌ها و محلات ناکارآمد شهری، عمران و بهسازی شهری ايران، 1396

 

  • بازآفرينی سكونتگاه غيررسمی تپه مرادآب كرج، دانشگاه کردستان، 1395