امیر علیدوست

عضو هیأت مديره            

 

تحصيلات:         

كارشناسي ارشد  طراحي شهري     ۱۳۸8    دانشگاه تهران

کارشناسي         شهرسازي          ۱۳۸۵    دانشگاه هنر تهران

 

سوابق كار و مسئوليت‌ها:

1393    تاکنون   مهندسين‌مشاور شاران     عضو هیأت مديره

۱۳۸۲    1392    مهندسين‌مشاور شاران     كارشناس- مديرفني

۱۳۸۰     ۱۳۸۱     دانشگاه هنر تهران           كارشناس