هدف ما

افزایش کیفیت زیست شهروندان ایرانی

از طریق پایبندی به داشته‌ها و ارزش های سرزمینی ایران و بناشده بر اصولی جهانی توسعه پایدار

PLANNING AND DESIGN

Bitters put a bird on it live-edge, asymmetrical man braid brunch.

PROJECT MANAGEMENT

Bitters put a bird on it live-edge, asymmetrical man braid brunch.

CONSTRUCTION

Bitters put a bird on it live-edge, asymmetrical man braid brunch.

PROJECT HIGHLIGHT

CITY APARTMENTS RENOVATION

Pork belly portland fingerstache pitchfork dreamcatcher, retro lo-fi deep v chillwave fixie kitsch bitters ugh normcore shoreditch. Pitchfork mlkshk retro, swag master cleanse pork belly 3 wolf moon kitsch deep v VHS authentic DIY.

I am impressed with the professionalism and exectution of the project by this team. Highly efficient, easy to communicate with and definitely know their craft. Thanks for an incredible result.

MARK RILEY

Client

PARTNERS

SELECTED CLIENTS

PLANNING

MINO OFFICE BUILDING

Pork belly portland fingerstache pitchfork dreamcatcher, retro lo-fi deep v chillwave fixie kitsch bitters ugh normcore shoreditch. Pitchfork mlkshk retro, swag master cleanse pork belly 3 wolf moon kitsch deep v VHS authentic DIY. Artisan truffaut salvia, vaporware flannel prism street art vegan roof party hashtag 90’s.

PLANNING, CONSTRUCTION

JVT COWORKING SPACE

Pork belly portland fingerstache pitchfork dreamcatcher, retro lo-fi deep v chillwave fixie kitsch bitters ugh normcore shoreditch. Pitchfork mlkshk retro, swag master cleanse pork belly 3 wolf moon kitsch deep v VHS authentic DIY.

ABOUT US

OUR TEAM

JOHN JACKOVSCKI

PLANNER

PARKER WILLIAMS

CLIENT SERVICE

JOHN JACKOVSCKI

ARCHITECT

CONTACT US

ARCHITECTURE STUDIO

Pork belly portland fingerstache pitchfork dreamcatcher, retro lo-fi deep v chillwave fixie kitsch bitters ugh normcore shoreditch. Pitchfork mlkshk retro, swag master cleanse pork belly 3 wolf moon kitsch deep v VHS authentic DIY.