مطالعات شهرسازي و طراحي شهري جهت تجديدنظر در برنامه توسعه اراضي عباس آباد تهران

Building Durable & Sustainable Future

Building Durable & Sustainable Future

Building Durable & Sustainable Future

 • 01
  Building Durable & Sustainable Future
 • 02
  Building Durable & Sustainable Future
 • 03
  Building Durable & Sustainable Future

چه موضوعی

 • پاسخگويي به نياز‌هاي كلان‌شهر تهران
 • ارائه راهبردهاي توسعه اراضي عباس‌آباد
 

چه کسی

شركت نوسازي عباس آباد

چه جایی

ایران، تهران، تهران

سطوح مطالعاتی طراحی اراضی عباس‌آباد

اراضي عباس‌آباد فرصت بي بديل حفظ شده در قلب تهران است كه جهت پاسخگويي به نياز فضاهاي مورد لزوم مركز شهر از جايگاه استثنايي برخوردار است. بديهي است هر‌گونه بهره‌برداري از اين اراضي مستلزم شناخت دقيق كمبودها و انتخاب بهينه از ضرورت‌هاست . تحقق اين مهم در گرو انجام مطالعه‌اي است كه در قالب نگرش­هاي طراحي شهري با هدف ارتقاء كيفيت محيط گام برداشته و انسجام اراضي فوق را در چشم‌انداز توسعه مركز شهر تهران تعيين تكليف مي‌نمايد. بر اين اساس مطالعات پيشنهادي شامل دو سطح مطالعات راهبردی و تدوین چارچوب طراحی شهری در محدوده اراضی عباس­آباد می­باشد.
سال پروژه
1382
Image

ضرورت بازنگری در توسعه اراضی عباس‌آباد

روش برخورد در ضرورت بازنگری در توسعه اراضی تپه‌‌های عباس‌آباد به منظور همنواختي با موارد زير حائز اهميت تشخيص داده شده و در دستور كار قرار گرفت تا از سويي دربرگيرنده كليه فراز‌هاي اسناد قبلي بوده و نقصان احتمالي آن­ها را رفع كرده باشد و از سوي ديگر با شرايط كنوني تهران هم‌نواخت باشد:

 • جايگاه امروزي كلان‌شهر تهران در شبكه كلان‌شهرهاي منطقه‌اي و جهاني و ضرورت‌هاي نوين‌سازي ساختار عملكردي و سازمان كالبدي- فضايي تهران به‌منظور ارتقا نقش آن در سطح بين‌المللي؛
 • پایبندي به توسعه پايدار و حفظ و ارتقاء كيفيت طبيعي و محيطي كلان‌شهر تهران؛
 • تغييرات و تحولات رخ داده در كلان‌شهر تهران و اراضي تپه‌هاي عباس‌آباد و محدوديت‌ها و فرصت‌هاي حاصل در اين تحولات؛
 • برقراري پيوند منطقي با ساختار كالبدي- فضايي و عملكردي كلان‌شهر تهران و مجموعه شهري آن
Image
اهداف مطالعات در سطح حوزه اراضي عباس‌آباد در مقياس دقيق تر از سطح استراتژيك بوده و در صدد دستيابي به پاسخ‌هاي مشخص‌تري درخصوص نظام عملكردي، سازمان فضايي، سازمان كالبدي و سازمان بصري و سيماي شهري محدوده است، به گونه‌اي كه كليه قابليت‌هاي آن در اختيار توسعه شهر و شهروندان قرار گيرد.

Want to Discuss
Your Upcoming Project?

Contact us

Koinstra will help you get things done